96

en je opent dezelfde deur / en ik zou je niet aan je mond hebben herkend
en ik zou je niet aan je kont hebben herkend / en je hebt echt

oneindig veel oneindig beeldige kinderen / en je kinderen doen gaga
na / en ik weet niet wat gaga is / en ik moet bugaaboe even opzij schuiven

en ik weet niet wie bugaaboe is / en ik struikel over beeldige kinderen
en ik struikel over een kinderwagen / en ik volg een kont die ik niet herken

en ik herinner me de warmte van een kont / en hoe die warme kont
twee handen vulde / en ik herinner me hoe warm verlangen plots kon kloppen

en ik richt de champagne als een warmkloppend pistool / en ik zeg
pang! / en je buigt een vinger die ik niet herken / en al je kinderen zeggen pang!

en ik volg een kont die ik niet herken / en ik ben in een kamer die ik niet herken
en er valt een stilte die ik niet herken / en sommige kinderen doen gaga na

en andere kinderen huilen / en ik zeg dat je beeldige kinderen hebt / en je vraagt
of ik kids heb / en ik zeg nee / en je hoort het niet omdat de kinderen huilen

en de kurk zegt pang! / en we drinken champagne op een bank die ik niet herken
en de meeste kinderen doen gaga na / en ze zijn beeldig / en ze huilen niet

eens zo vaak / en ze missen hun vader maar een beetje / en het is lang geleden
dat je champagne dronk / en je drinkt eigenlijk helemaal niet meer

en je danst niet als een slaapdronken vlinder / en je weet ook niet precies
wat ik daar eigenlijk mee bedoel / en je vraagt of ik kids heb / en ik zeg nee

en ik volg een kont die ik niet herken / en je opent dezelfde deur / en ik zeg dag
en jij zegt dag / en sommige kinderen huilen / en we herinneren ons niet