Posts met de tag “hart”

Zon, God, stuiver, hart

Voor Wiebe

Voor niks gaat de zon op. Aldus god de vader.

Maar voor een meer gerenommeerde God
is de zon slechts een peertje
aan het uitdijend plafond.

Heeft God goed geslapen? Hij laat de zon op
in de ogen van een meisje.
Laten we haar Marjan noemen. Eva. Eleni.

Is God minder goed gemutst,
dan gaat ze schielijk onder: een stuiver
aan de horizon van een spaarpot.

Soms droeg je vroeg gedoofde zonneogen op handen.
Dan was de zon zwaar. Soms droeg het land haar.
Dan was ze licht, waarin duizend aren knipperden.

Voor niks gaat de zon onder. Op het laatst, misschien
in een hart dat bij elkaar hangt van schroefjes
en moertjes. Het loopt op het veertje van een oude klok.

Tik tok.
Tik tok.
Alles doet het nog.

klop klop

we zwemmen in ondieper water.
we groeien waadvogelpoten.
we verdrinken niet.

we ademen ijlere lucht.
we koesteren onze stilte.
we verzwijgen niet.

we zien in zachter licht.
we kneden harten van zon.
we verbranden niet.

we waden, we ademen,
we kloppen (klop?
klop) nog.

tunnel

en aan het einde dan wat verstrooid blauwe lucht.
hoewel lucht? er is hier niemand meer die ademt
als dieren doen; roerloos rimpellicht over een flank
bewegende stilte, achteloos in en uit en op en neer.

wie er is, zijn wij; zuchters van rokerslongzwarte,
bruidssluierlange schaduwen (zij ziet geen licht,
zij is de tunnel). vandaag knijpt ze haar hart dicht,
alsof hart een spier is die je om een hals draagt.

in en uit en op en neer; het leven voltrekt zich al
even achteloos zonder ons. roerloos rimpellicht
over een flank. er is hier niemand meer die ademt;
hart is dicht als een tunnel, uitzicht ziekenhuiswit.

gedicht en negatief van een gedicht

Licht ironisch traditioneel gedicht en daaronder het resultaat van een flarfactie met deze woorden en zinnen.

1. hoe de dichter slaapt

de dichter slaapt van links naar rechts
onder het boetekleed van de wetenschap
dat het hart uitdooft tot waar licht was
in het lichaam nog slechts schaduw is.

alsof hij onder zijn waarheid gebukt gaat
slaapt de dichter: benen sprinkhaansgewijs
gevouwen, hoofd vol rondzingend bloed,
het hart in de rol van autistisch dirigent.

onder een oude boekenlegger van schuld
omdat niets wat hij schreef voldoende beet
en omdat wat beet niet te beschrijven bleek
slaapt de dichter met schavend open wond.

en u? misschien zocht u zin en vond u niet
meer dan deze: ik droom van broze meisjes
en een ronde kinderzon. het spijt me, het
spijmehetspijtmehtspitjmehetps[[[[[[[[[[

-1. hoe de dichter slaapt

lezen zal hem wekken vriend – met het openleggen
van zijn taal verminderen oorsuizingen, ontbrandt
de kerstversiering waarin zijn tranen zijn vermengd
dus plaats dit gedicht als tip op je Hyves, je Twitter,

in haute couture op pellicule en negeer de krassen,
het bloed, de schrammen, de lobotomie uit een flesje
ongeschonden kazuifel tot soldaten de wetenschap
de wereld in spugen: ‘geheel gaaf nog is dit lichaam!’

voorop: als ze het hart vinden, knijpen ze het kapot,
de zon klein en rood voltooit het bedroeven van geest
op rondzingende roddels – yells van een kolkende kuip
en zo een belijden: je hond eet stenenrokende vlaspit.

zingen ex-meisjes met veelzeggende kruisjes achter
degelijke namen ‘lees verder, mi dispiace, non ho capito,
ma devo andare prima’? zij talmen niet het wondvocht
op te nemen: mass merchandise, uitgevoerd in broze.

geef met kruisjes aan in welke mate u angst of onzekerheid ervaart

ik ken enkele mensen die door de workshop Omgaan met Angst en Onzekerheid
psychotisch zijn geworden. natuurlijk: onzekerheid is vervellend. dat geldt ook
voor mensen die eeuwenoud, maar niet dood zijn *zonder* daar welke seksuele
handeling dan ook aan te verbinden. uiteindelijk blijft de keuze dus beperkt tot:

[ ] hoe iets zijn weg zoekt door een ijsveld
[ ] 70 messteken in de hartstreek ontvangen
[ ] nooit gezien hebben dat een gierzwaluw opstijgt
[ ] uitleggen wanneer jij je toiletprobleem hebt
[ ] afscheid nemen van mijn lief, maar wel in mijn eigen tempo
[ ] Siebe, wie is Hawking? dat is zijn broer, Lodders

ik zal proberen de elementen voor je te scheiden, maar er zijn ook verbanden
die je niet kunt vatten met je loodgieterverstand. zijn beschrijving van Platonia
is een tijdsdimensie, waarvan de reikwijdte in beginsel gelijk is aan de reikwijdte
van het nieuwe depositogarantiestelsel, in dit geval dus half om half. ik herhaal:

[ ] een ijsveld uitleggen wanneer je opstijgt
[ ] mijn lief met 70 messteken nemen
[ ] nooit je toiletprobleem gezien hebben
[ ] hoe een gierzwaluw zijn weg zoekt door de hartstreek

(Verschenen in Flarf, Contrabas 2009)