Posts met de tag “structuur in je leven”

begin de dag met drop

aan het begin van de dag staan dropjes op tafel.
kijk maar, er staan dropjes op tafel. het is het begin
van de dag. je herkent het begin van de dag direct
aan de dropjes op tafel, de dropjes aan het begin
van de dag. zo breng je structuur aan in je leven.

licht kleeft aan de dropjes op tafel. het licht kleeft
als vliegen aan de dropjes. de dropjes staan op tafel
want het is het begin van de dag. je ziet hoe vliegen
aan dropjes willen kleven. je ademt beheerst door:
als je naar het licht slaat vliegt de dag voorbij.

het is het begin van de dag en de tafel is bedekt
met vliegen. aan het begin van de dag is de tafel
met vliegen gedekt. je bestrijdt opkomende paniek
door een handvol licht te eten, op nietige schaduwen
te kauwen. als drop naar vlieg smaakt is het goed.