Posts met de tag “toiletprobleem”

geef met kruisjes aan in welke mate u angst of onzekerheid ervaart

ik ken enkele mensen die door de workshop Omgaan met Angst en Onzekerheid
psychotisch zijn geworden. natuurlijk: onzekerheid is vervellend. dat geldt ook
voor mensen die eeuwenoud, maar niet dood zijn *zonder* daar welke seksuele
handeling dan ook aan te verbinden. uiteindelijk blijft de keuze dus beperkt tot:

[ ] hoe iets zijn weg zoekt door een ijsveld
[ ] 70 messteken in de hartstreek ontvangen
[ ] nooit gezien hebben dat een gierzwaluw opstijgt
[ ] uitleggen wanneer jij je toiletprobleem hebt
[ ] afscheid nemen van mijn lief, maar wel in mijn eigen tempo
[ ] Siebe, wie is Hawking? dat is zijn broer, Lodders

ik zal proberen de elementen voor je te scheiden, maar er zijn ook verbanden
die je niet kunt vatten met je loodgieterverstand. zijn beschrijving van Platonia
is een tijdsdimensie, waarvan de reikwijdte in beginsel gelijk is aan de reikwijdte
van het nieuwe depositogarantiestelsel, in dit geval dus half om half. ik herhaal:

[ ] een ijsveld uitleggen wanneer je opstijgt
[ ] mijn lief met 70 messteken nemen
[ ] nooit je toiletprobleem gezien hebben
[ ] hoe een gierzwaluw zijn weg zoekt door de hartstreek

(Verschenen in Flarf, Contrabas 2009)